Moğolca İsimler

mogolca isimler Moğolca İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? Canlı cansız olan her şeyin mutlaka bir ismi vardır. Çünkü kişileri birbirinden ayırt etmeye yarayan en önemli unsur onun adıdır. Anne ve babaların en önemli vazifeleri arasında da çocuklarına en özel ismi koymaktır. Türkçe ve Moğolca dillerinin birbirine yakın olmasının nedeni [...]

Read more

İngilizce İsimler

ingilizce isimler
İngilizce İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? İsim; canlı ve cansız bütün varlıkları ifade etmemize yarayan bir araçtır. Bu sebepten dolayı da bebek [...]

Çince İsimler

cince isimler
Çince İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? Çince İsimler ülkemizde var olan isimlerden yapı açısından farklıdır. Ülkemizde soyadı isimden daha sonra [...]

Masum İsimler

masum-isimler
İsim koymak, geçmişten bu güne kadar zorunlu olmuştur. İnsanlar yaşamında var olan şeyleri ayırmak adına ve tanıyabilmek adına, var olan bütün eşyaları ve [...]

Fransızca İsimler

fransız-bebek
Fransızca İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? Yapılan bir araştırmaya göre insanların birçoğunun isminden memnun olmadığı ortaya çıkmış. İsmini [...]

Rusça İsimler

rusca-isimler
Rusça İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? Çocuklar için büyükannelerin ya da büyük babaların isimlerini koymak hoş gibi gözükse de iki ayrı sorunu ortaya [...]

‘Kan’lı İsimler

kan-li-isimler
'Kan'lı İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? Ebeveyn olarak çocuklarımıza koyacağımız isimlerin anlamlarından ziyade Kuran’da var olup olmadığına dikkat [...]

Japonca İsimler

japonca-isimler
Uzak Doğu ülkelerinden bir ada ülkesi olarak yer alan Japonya’ da Japonca İsimler derin ve önemli anlamları vardır. Kendi ülkelerine Nihon ya da Nippon olarak [...]

Roman İsimleri

roman isimleri
Roman İsimleri nelerdir merak ediyor musunuz? İsim, lakap, nam, unvan, kişilik, lakap gibi kelimelerin bütünüdür. Yaşamımızda yer alan her şey bir isim [...]

Tevrat’ta Geçen İsimler

tevratta-gecen-isimleri
Tevrat'ta Geçen İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? Kuran’da adı geçmekte olan 20 tane peygamberin ismi İncil ve Tevrat’tan kaynaklanmaktadır. Liste ise şu [...]

İncil’de Geçen İsimler

incilde-gecen-isimler
İncil'de Geçen İsimler nelerdir merak ediyor musunuz? İncil, aslına bakarsanız Mesih İsa’nın getirmiş olduğu müjdeler demektir. Yani Mesih İsa’nın var olan [...]