Çerkezce İsimler

Çerkezce İsimler

Çerkezce dili Adıgey dilleri olarak anılmaktadır. Kuzey Kafkasya’da, Rusya Federasyonu’na bağlı Adigey, Karaçay-Çerkesya, Kabartay-Balkarya cumhuriyetleri ve Krasnodar Krayı’nda yerli Çerkesler, Çerkes Sürgünü’nde Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürülüp tehcir ettirilmiştir. Günümüzde Türkiye, Ürdün, Suriye ve İsrail gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Bu nedenle pek çok aile çocuklarına Çerkezce İsimler koymaktadır.

Çerkesler Tehcir sonrası yerleşmiş oldukları yörelerin kültürlerinden etkilenmelerine rağmen pek çoğu geleneklerine bağlı kalmaya çalışmıştır. Bu sebeple hem kibarlığı hem de asaleti simgeleyen Çerkezce İsimler oldukça tercih edilebilmektedir. Kafkas kökenli toplulukların birçoğunda ise yaygın olarak kullanılan dillerdendir.

Türkiye üzerinde değerlendirildiğinde daha önceleri uygulanan isim yasakları nedeniyle kendi dillerine ait isimleri kullanamayan kişiler söz konusuydu. Ancak Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında çıkartılan 6.uyum paketi ile bu sorun ortadan kaldırılmıştır. 19 Temmuz 2003 kabul tarihli, 4928 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5.maddesi uyarınca; 1587 nolu, 5 Mayıs 1972 kabul tarihli Nüfus Kanununun 16. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesi; “Ancak ahlak kurallarına uygun düşmeyen ve kamuoyunu inciten adlar konulmaz.” olarak değiştirilen madde ile Çerkezce İsimler konulması da mümkün kılınmıştır.  Kişiler ait oldukları etnik kökene bağlılıklarını kimlikleriyle ile de sürdürmek istemektedir.

Ülkemizde çok fazla sayıda Kafkas kökenli yurttaşımız yaşamaktadır. Bu vatandaşlarımız her bölgeye farklı oranlarda yayılmışlardır. Çerkesler, Abazalar ve Gürcüler genel olarak dilleri de birbirine yakın olan milletlerdir. Ülke geneline yayılmış olmaları sebebiyle de kullandıkları yaygın isimlerin diğer milletlere de geçmiş olmasını doğal karşılamak gerekir.

Çerkezce İsimler genellikle yiğitlik, güçlü kuvvetli olma veya cesurluk anlamları çıkarılabilecek anlamlar taşır. Mesela Aşemez usta ve becerikli anlamları taşır. Bu örnekte olduğu gibi Çerkezler çocuklarına genellikle övünülecek bir yan ifade eden isimler koyarlar. Kız çocuklarında ise genellikle güzellik kavramı öne çıkacak ve koyacakları isimlerde ay kızı peri, prenses gibi güzelliği simgeleyen isimler sıklıkla kullanılacaktır. Bu durum da oldukça güzel ve kulağa hoş gelen isimler ortaya çıkacak ve bunu diğer toplumlarda kullanacaktır. Zaten bu nedenledir ki birçok kesim halen Kafkas isimlerini sıklıkla kullanıyor.

Çerkezce İsimler

Çerkezce İsimler ve Anlamları

Abrek  – Savaşçı, direnişçi
Akanda –  Abazaca erkek ismi
Aşemez –  Nart ismi
Azemet –  Usta, becerikli
Berkan –  Mitolojik
Berkuk –  Mısır Çerkez Memluklerinde kral ismi
Bersis – Mısır Çerkez Memluklerinde kral ismi
Beslan –  Tarihi
Bislan –  Tarihi
Çelekan –  Xabzeye göre eğitilmiş çocuk
Çelemet – Yüce çocuk
Çeleşav –  Erkek çocuk, iyi çocuk
Daryal – Kafkasya’yı kuzeyden güneye bağlayan geçidin ismi
Elbruz –  Kafkasya’da dağ ismi
Emef –  Uğurlu, aydinlik
Guşan –  Atak, çevik
Guşav –  Kalbin oğlu
Jabaği –  Mitolojik
Jan – Atak, çevik, becerikli
Janberd – Tarihi
Janberk – Tarihi
Jankat –  Mitolojik
Kambot – Tarihi
Kanbolat – Tarihi
Kanşav – Xabzeye göre yetiştirilmiş çocuk
Kuban – Kafkasya’daki bir nehrin, ovanın ve uygarlığın ismi
Metkan – Eğitilmiş, yüce kişi
Nart  – Mitolojik
Nartan – Mitolojik
Narter – Mitolojik
Nartkan – Nartlarin eğittiği
Nerit – Gözde
Nesij – Ulaş
Nesren – Mitolojik
Perit – Önder
Psefit – Özgür
Savsur – Mitolojik
Soslan – Mitolojik (Asetince)
Timaf –  Aydınlığımız, uğurumuz
Yelkan – Mitolojik
Yelmis – Mitolojik
Yenal – Mitolojik
Yetal – Mitolojik
Adiyef – Mitolojik
Albina – Kafkasya’da bir ırmak ismi
Bilana – Ceylan
Dane – İpek
Denef – İpek
Dijan – Janimiz
Dinemis – Gözümüzde
Dişeps – Altın suyu
Goşemef – Uğurlu kadın
Goşeney – Tarihi
Gunef – Aydınlik kalp
Gupse – Canan, akraba
Gupset – Kalbini veren, içten, candan
Guşef  – Kalp alan, kalp kazanan
Janserey – Tarihi
Janseri –  Tarihi
Janset – Tarihi
Jineps – Çiğ damlası
Laşin – Mitolojik
Mafe – Uğur, aydınlık
Maze – Ay
Mizağo – Dolunay
Nefin – Aydınlık
Nejan – Keskin gözlü
Nelit – Parlayan göz
Neris – Gözde
Nesij – Ulaş
Raşa – Abaza’ca kız ismi
Ridade – Mitolojik
Seteney – Mitolojik
Sine – Gözüm
Sinef – Aydınlığım
Siğnem – Gözüm
Sinemis – Gözümde
Sipse – Canim
Tameris – Yüceltilmiş
Tijan – Janimiz
Tijin – Gümüş
Zişan – Bir tek Jan

Çerkezce İsimler

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.