‘Han’lı İsimler

'Han'lı İsimler

‘Han’lı İsimler nelerdir merak ediyor musunuz?

'Han'lı İsimler

Kişilerin rol model olarak isimlerinin anlamlarını aldıklarını uzmanlar her daim belirtmektedir. Uzmanlar bulundukları dönemin kahramanı olarak bilinen ve görülen, ama bugünlerde gözyaşına ve zulüme sebep olduğu bilinen kişilerin isimlerinin çocuklara koyulmaması gerektiğini söyledi. Çocuklarınız acımasız ve merhametsiz olabilir. İsimler, kişilerin tanımlama yapmasına zihinsel açıdan kurgular oluşturmasına yol açar. Zaman içinde kişiler, ismi ile özdeşleşen davranışlara girebilmektedir. Yani ismine uygun şekilde davranma konusunda kendisini şartlayabilir.

Çocuklara isim seçmek ve koymak, çocukların kişiliklerini şekillendirme açısından atılacak olan ilk adımdır. Koyulacak olan isimlerin anlamlarının, çocukların kişilik açısından gelişimlerinde olumsuz ya da olumlu etkisinin olduğu ise bilimsel açıdan yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştır. Kişilerin karakter açısından gelişmesinde ve ruhsal açıdan olgunlaşmasında hitap etme şekli büyük bir rol üstlenir. İsim kişilerin algılama sistemini değiştirerek kişiliğini şekillendirmektedir. Ülkemizde isim koyulma aşamasında yapılan en büyük yanlış takvime bakılmasıdır. Çocuklarımızın doğacağı günün takvimine bakarak hangi isim mevcut ise onu koyarız. Kısmet ve şans ile alakalı olan geleneklerimiz olduğundan dolayı bu tarz isimlerin çocuklar için daha hayırlı olacağını da düşünürüz. Ama orada yer alan isim Savaş ismi ise, çocuklarda agresif olan dürtüleri arttıracak olan etkiler var olabilir. Bundan kaynaklı olarak babalar ve anneler isim konusunda dikkatli olmalı, ciddiye almalı ve araştırma yaparak isim koymalıdır. Aile başta olmak üzere çevrede ismin anlamı konusunda kişilere nasıl davranış sergiler ise, o anlam kişiler ile özdeşleşmektedir. Örneğin; ‘Han’lı İsimler içinde yer alan Boğaçhan ismi; inatçı ve zorla bir şey yaptırılamayan kişi anlamında gelmektedir. Bu ismi taşıyan kişiye bir şeyler kabullendirmek ve yaptırmak oldukça zor olabilmektedir. Tabii ki bu her kişi için geçerli olan bir şey değildir. Ama genelde yaşanacak olan manzara budur. Ülkemizde batı ile doğu arasında bir köprünün var olduğunu koyulmuş olan isimlerden de anlayabiliriz. ‘Han’lı İsimler içinde yer alan Ada han, Aslıhan, Atakan, Emir han, Metehan gibi isimler ‘Han’lı İsimler içinde en çok kullanılanlardandır. Bu aslına bakarsanız geçmişten kopmak isteyen kişiler, günümüzün ve geleceğin nabzını yakalamak adına kendi sentezi oluşturmaktadır. Bu oldukça olumludur. Çünkü kişilerin milli açıdan var olan kimliklerini önemsediğini vurgulamaktadır.

'Han'lı İsimler

Kişilerde olumsuz açıdan çağrışım yapabilen isimler dünyanın yer yerinde aynı şekilde kullanılır. Yeter, Kader, Savaş gibi. Bu tarz isimler kişilerde öfke, keder, elem, saldırganlık, üzüntü ve hüzün uyandırarak, negatif açıdan çağrışımlar yapmaktadır. Yeter ismi, kişilerin var olan motivasyonunu en alt seviyeye düşürmektedir. Kader ismi, kişilerin olduğundan daha tembel olmaya iter. Militarist olan isimlerin de artık kullanılmaması gerekir. Örneğin; Türker isimli bir kişi, Ermeni toplumuna girdiğinde veya Fransa’ya gittiğinde uyum sağlamakta güçlük çeker. Övünme çağrışımı yapan isimler çok da iyi değildir. Kişilerde kibir ve gurur tarzı olan duyguların ortaya çıkmasını sağlar. ‘Han’lı İsimler listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

‘Han’lı İsimler

Arhan- Üstün, yetenekli

Aslıhan- Han soyundan gelen

Aycihan- Dünyayı aydınlatan ay

Beyhan- Sır saklamayan, aklındakini ve yüreğindekini hemen söyleyen

Bihan- İyiler, iyi olanlar

Bilhan- Çok bilgili, çok bilen

Şahinhan- Güçlü yiğit kimse

Ümmühan- Hükümdar anası

Ushan- Akıllı hükümdar

Uluhan- Büyük, saygın hükümdar

Turhan- Soylu ve seçkin kimse

Torhan- Gururlu hükümdar

Temirhan- Demir gibi güçlü hükümdar

Sühan- Söz, lâkırdı

Soyhan- Han soyundan gelen

Serhan- Far. Başokuyucu, şarkıcı başı

Rüçhan- Üstünlük, üstün olma

Ruhan- Yanaklar

Reyhan- Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen

Resulhan- Hükümdarın elçisi

Refhan- Bolluk içinde yaşayan

Rayıhan- Han bayrağı, han sancağı

Perihan- Büyücü; perileri davet eden

Orhan- Şehrin yöneticisi, hâkimi

Onurhan- Onurlu han

Nurcihan- Dünyayı aydınlatan nur

Nihan- Gizli, saklı

Neslihan- Han soyundan gelen, soylu.

Nazlıhan- Hanın en nazlısı

Nagehan- Ansızın, birdenbire, vakitsiz.

Mançuhan- Manga on kişilik askerî birlik

Korhan- Ateşli, canlı, güçlü hükümdar

Kiçihan- Küçük hükümdar

Kazakhan-  Su çevrisi, kayra

Kayrahan- Taşlı, kumlu, ekime elverişli olmayan toprak

Kayıhan- Güçlü hükümdar

Karahan- Tarihte bazı kavimlerde hanlara verilen san

Gökhan- Eski Türklerde gök Tanrısı

Gürhan- Bolluk içindeki güçlü han

Gülhan- gül bahçesi

Ferhan-  Sevinçli, neşeli

Erşahan-  Şahin gibi güçlü yiğit

Erhan- Yiğit hükümdar

Ercihan- Cihanın tanıdığı erkek

Elhan- Nağmeler, ezgiler

Duhan- Duman

Dilhan- Gönülden söyleyen, içten konuşan

Denizhan- Eski Türklerde deniz Tanrısı

Demirhan- Güçlü hükümdar

Dehan- Ağız

Dağhan- Eski Türklerde dağ Tanrısı

Cihan-  Evren, âlem

Burhan- Yaradan, ilâh, Allah

Nurhan– Işık saçan hükümdar

Ayhan- Ay sahibi, ay hakimi

Ceyhan- Adana iline bağlı ilçelerden bir

Seyhan- Irmaklar

Tunahan- Görkemli, gösterişli hükümdar

Tolgahan- Güçlü ve çevreli lider, han

Serhan-  Kurt, canavar

Soyhan- Han soyundan gelen

Atahan- Hükümdar olan ata.

Balhan- Bal gibi tatlı ve cana yakın hükümdar

Baturhan- Kahraman, yiğit, cesur, bahadır hükümdar

Bayhan- Zengin ve varlıklı hükümdar

Birhan- Tek yönetici

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.