İncil’de Geçen İsimler

incilde-gecen-isimler

İncil’de Geçen İsimler nelerdir merak ediyor musunuz?

incilde-gecen-isimler

İncil, aslına bakarsanız Mesih İsa’nın getirmiş olduğu müjdeler demektir. Yani Mesih İsa’nın var olan tüm öğretilerini kapsamaktadır. İncil sözcüğün kendisi Yunanca’dan gelen bir sözcüktür ve müjde anlamına gelir. Ama İsa kendisi adına bir şey yazamamış ve çevresindeki hiç kimseye bir şey yazdırmayarak dikte de etmemiştir. Köyden köye, kasabadan kasabaya giderek müjdeyi sözlü bir şekilde bildirerek yaymıştır. Kendisini sürekli olarak takip eden ve söylediklerini dinleyen Havarileri İsa’nın sözlerini zaman içinde ezberlemiştir. Mesih İsa’nın vefatı ve göğe yükselmesinden hemen sonra, o sözleri halka ilan etmiştir.

Geçen zamanın ardından Havarilerin 4 tanesi Mesih İsa’nın kısa şekilde yaşam hikâyesini yazarak O’nun söylediği sözlerini de bu yazılarında bildirmişlerdir. Bu 4 havarinin isimleri Yuhanna, Luka, Markos ve Matta’dır. Bundan kaynaklı olarak da Mesih İsa’nın aslına bakarsanız bir tane olan İncil’inin 4 adet metni bulunmaktadır. Bulunan bu 4 adet metin M.S. 55 ile 100 seneleri arasında 4 Havari tarafından yazılmıştır. Bu 4 Havari, var olan bu metinleri oluştururken, sadece kendilerine güvenmemiştir. Var olan diğer Şakirtlere ve Mesih İsa’yı tanımakta olan kişilere, O’nu dinleyen kişilere giderek onları dinlemişlerdir. Yani bir nevi derin bir araştırma yapmışlardır. Luka ise direkt olarak İncil’in ilk sayfasının ilk satırların da bunu oldukça net bir şekilde dile getirmiştir. İncil tek ve sahihtir. Mesih İsa tarafından ortaya çıkartılmış olan İncil, günümüzde kiliselerde okunan metinlerden farksız bir şekilde hayatımızda yer almaktadır.

Belli bir kesim Hz. İsa’nın İncil’ini kabul etmediklerini söylemektedir. Ama bugünkü var olan metinler tahrif edilmektedir. Bundan kaynaklı olarak günümüzdeki metnini kabul etmiyoruz diye ifade edilse de, bu tarz iddialar manasız bir bahanedir. 4 tane yazarın her bir tanesi belli bir noktaya önem vermektedir. Bu ya da şu olaya detaylı bir şekilde anlatmış, diğer olan olayların ise özetlerini yapmışlardır. Mesela; Mesih İsa’nın Nasıra’da var olan havrada konuştuğu zamanları, Matta ve Markos sadece “halka öğretmeye başlamıştır” demekle iktifa ederken, Luka ise bu konuşların özetlerine yer vermektedir. en farklı olan metin ise; Yuhanna tarafından yazılmıştır. Yuhanna diğer yazarların metinlerini okuduğu için aynılarını tekrar yazmak istememiştir. Onların özet olarak yer verdiği şeyleri ayrıntılı bir şekilde yazmıştır.

Ülkemizde olduğu gibi Hıristiyan âleminde de isim oldukça önemlidir. Seçilecek olan isim konusunda özen göstermek ve dikkatli olmak gerekir. İncil’de Geçen İsimler; Abel; nefes, Abigail; babası sevinir, Abraham; birçok ulusun babası, Joshua; kurtuluş, Modonna; benim Bayan, Mary; düzgün, temiz, Sara; prenses, Samantha; duymak / dinlemek, iyi dinle, tanrı tarafından söylenen anlamına gelmektedir. İncil’den de isim seçilirken anlamı dikkatlice araştırılmalıdır. Oldukça manasız olan birçok isim bulunur. İncil’de Geçen İsimler listesini yazının devamında bulabilirsiniz.

İncil’de Geçen İsimler

Zekeriya- Erkek

İzabel-

İskender-Padişah

Yunus-Bir takım yıldızın adı

Yusuf-İnleyen, ah eden

Meryem-Dindar kadın

Yakup- Erkek keklik

Ahmed-Çok, en çok övülmüş, methedilmiş

Faran- İncil’de Mekke dağlarına verilen isim

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.