Moğolca İsimler

mogolca isimler

Moğolca İsimler nelerdir merak ediyor musunuz?

mogolca isimler

Canlı cansız olan her şeyin mutlaka bir ismi vardır. Çünkü kişileri birbirinden ayırt etmeye yarayan en önemli unsur onun adıdır. Anne ve babaların en önemli vazifeleri arasında da çocuklarına en özel ismi koymaktır.

Türkçe ve Moğolca dillerinin birbirine yakın olmasının nedeni aynı Altay dil ailesine mensup olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu iki din çok uzun yıllar önce eski tarihlerde birbirlerinden koparak ayrı bir gelişim yaşamaya başlamışlardır. Fakat dil bilgisi ve ses bilim yapısından birbirlerine çok benzemektedirler. Moğalca ve Türkçe dillerinin birbirine bu denli yakın oluşları bazı Türkolagların Moğolları da Türk sınıfında yer aldırmasına yol açmıştır. Moğolların ve Türklerin aynı kökenden olması bunu daha da bir güçleştirmeyi başarmıştır. İşte bütün bu benzerliklerle birlikte ülkemizde bebeklere verilen birçok isimler Moğol kökeninden oluşmaktadır. Örneğin; Meral, Ceylan, Ceren, ve Ayceren Moğolca İsimler olup ülkemizde kızlara oldukça sık bir şekilde verilmektedir. Sadece kız isimleri değil Moğolca kökenli erkek isimleri de vardır. Ulcay, Olcayhan, Olcaytu, Talay, Ergun, Olcay, Kubilay, Giyan ve Noyan Moğalca İsimler arasında yer alıp yine ülkemizde erkeklere de verilmektedir.

Bunların bazılarının anlamları hoş ve güzel olmuş olsa dahi içlerinde kötü manaya çıkanlarda vardır. Yeni doğal bebeğinize Moğolca İsimler kökeninden isim vermek istediğinizde mutlaka önceden hangi anlama çıktığını detaylı bir şekilde araştırma yapmanızın faydası vardır. İslam inancına göre çocuğunuz ismini sadece Ayrıca Dünya yaşantısında kötü anlam ifade eden isimler her zaman dalga konusu olmuş ve kişiyi rencide edici bir hale dönüşebilmiştir. Küçük yaşlarda bu tarz isme sahip olanlar pek rahatsızlık duymasa da ilerleyen süreçlerde toplumun içine daha fazla girmeye başladığında kullanmış olduğu isminden nefret edecek dereceye kadar gelmiştir. Bu isimden de bir an önce kurtulmak için çeşitli yollara başvurmak zorunda kalmaktadır. Böyle bir durumda belki de aylarca süren mahkeme sonucunda bu isminden kurtulmanın huzuruna kavuşmakla birlikte mutlu olmaktadır. Çocuğunuzun bu denli uğraşmasını ve onun toplum tarafından yadırganmaması için mutlaka güzel ve iyi anlamlı isimler kullanmaktan yana seçim yapınız. Moğolca İsimler listesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Moğolca İsimler

Tendü- Yiğit ve cesur

Nayman- Sekiz

Ötüken- Yer ihalesi

Nayman- Sekiz kabileden oluşan topluluk

Olcaytürk- Şanslı ve talihli Türk

Talayhan- Denizlerin hükümdarı

Olcaytu- Bahtlı, şanslı, talihli

Nuyan- Başkomutan, bey

Olca- Kadın esir, bolluk, bereket

Ernoyan- Yiğit, başkomutan

Cangiray- Dürüst, samimi hükümdar

Selenge- Gökkuşağı

Talay- Deniz, büyük nehir

Ergun- Hızlı, çevik

Ögeday- Çok akıllı, bilgili

Manas- Heybetli, görkemli

Olcay-Bahtlı, şanslı, talihli

Ogeday- Çok akıllı, bilgili

Nogay- Köpek

Maral- Geyik, ceylan

Ceylan- Hızlı koşan, zarif, memeli hayvan

Noyan- Başkomutan, bey

Kubilay- Ünlü bir hükümdar

Ceren- Halk ağzında ceylan anlamına gelir

Cebesoy- Soyu dayanıklı ve sağlam insanlara dayanan kimse

Talaykurt -Denizci yiğit

Alangoya – Altın geyik

Göktalay- Mavi deniz

Şölen- Bir olayı kutlamakamacıyla yapılan yemekli toplantı

Ayceren- Ay gibi güzel ve parlak ceylan

Akcebe- Beyaz zırh

Yıldıku- Yıldız

Cangiray- Dürüst, samimi hükümdar

Suyurgan-Bağışta, ihsanda bulunan

Tendübay- Yiğit, cesur kimse

Hülagü- Kula Tüylü At

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.