Roman İsimleri

roman isimleri

roman isimleri

Roman İsimleri nelerdir merak ediyor musunuz?

İsim, lakap, nam, unvan, kişilik, lakap gibi kelimelerin bütünüdür. Yaşamımızda yer alan her şey bir isim verilir. Bunun en büyük nedeni ayırt etmeyi kolay bir hale getirmesi ve belirleyici olmasıdır. Verilmiş olan isimler ile yaşamımızda bulunan her şeyi aktarmak, anlamlandırmak ve sınıflandırmak kolay bir hale gelmektedir. Birde kişilere verilen isimler ve anlamları bulunmaktadır. Her kültürün, her ırkın, her dinin ve her toplumun ayrı isimleri bulunur. Bunlardan bir tanesi de Roman İsimleri dir.

Romanlar Balkanlar yaşayan ve en büyük olan Çingene topluluğudur. Bu topluluğun Kuzey Hindistan’a dayanmakta olan bin yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Romanların eski dönemlerdeki ataları yolculuklarına ilk olarak Hindistan’da başlamış olsalar da çingeneler gerçek manada ve tam anlamı ile Balkan toplumudur. Toplulukların hepsinde anne ve babaların en büyük görevi yeni doğmuş olan bebeklerine en kısa zamanda, en güzel ismi bulmak ve koymaktır. Müslüman inancına göre verilen isimler ahrette ve dünyada geçerli olmalıdır. Ama Roman İsimleri de bu geçerli değildir. Her topluluk için anlamı uğursuzluk ve zarar getirebilecek olan isimler tercih edilmemelidir. İsimlerin tercih edilmesinde yaşamın tümünde kişileri utandırmayacak ve sıkıntıya sokmayacak olanların konulmasıdır. Koyulacak olan isimlerin birden daha fazla anlamı bulunmaktadır. Güzel olan bir anlam ile koyulacak olan bir isim, toplumdaki diğer kişiler tarafından farklı şekillerde değerlendirilebilir. Bu da çocuklarınızın utanmasına ve sorun yaşamasına sebep olabilmektedir. Bundan kaynaklı olarak bu hususa fazlasıyla dikkat edilmesi gerekir.

Aslında isim bireylerin en önemli olan belirleyici özelliğidir. Aslına bakarsanız bir nevi kimlikleridir. Romanların koydukları isimler genelde anlamları olan güzel isimlerdir. Kulağa farklı gelse de bilindik ve aşina olan isimlerde yer almaktadır. Dıana; kutsal ve ilahi demektir. Teodora; ilahi ve tanrı demektir. Stela; yıldız gibi demektir. Stefan; tahta geçen ve başına taç giydirilen demektir. Horatıu; saat hakemi ve zaman hakemi demektir. Anton; değer biçilmez ve çok kıymetli anlamına gelmektedir.

Roman kültürü Doğu uygarlıklarının değerlerini ve kültürünü Batı’dakilerin bünyeleri ile kaynaştırmıştır. Roman kültürünün var olan tüm unsurları için geçerli olacağı gibi Romanes dili için de geçerli olacaktır. Romanez Kafkas, Türk, Fars ve Hint dillerine ait olan unsurlarını da bünyesinde barındırmakta ve oldukça yaygın bir şekilde Balkan coğrafyasında konuşulmakta olan tek dildir. Bu dillerin etkileşimi ile verilen isimlerde değişkenlik göstermektedir. Çocuklara isim koymak Fars, Türk, Kafkas gibi kültürlerden de etkilenmektedir. Romanlar tüm tarihleri boyunca barışçıl olan toplumlar içinde yer almıştır. Bu barışçıllıkları sayesinde koydukları isimlerde genelde tanrıları ifade eden, karlarlı ifade eden ve üstünlüğü ifade eden isimler olmuştur. Ama her ne olursa olsun tüm topluluklarda isim koymadan önce yapılması gereken ve dikkat edilmesi gerekli olan birçok detay bulunur.

roman-isimleri-2

Roman İsimleri

Bayram- Neşe ve sevinç günü

Güllü- Gülü olan

Gülbahar- Bahar gülü

Naz- Yalvarma, rica

Çiçek- Bitki, çiçek açan bitki

Ayşe- Rahat ve huzur içinde yaşayan

Fatma- Çocuğunu sütten kesen kadın

Hatice- Erken doğan kız çocuğu

Zeynep- Değerli taşlar, mücevherler

Mehmet- Muhammed isminin türkçesi

Ahmet- Övülmeye layık, övülmüş

Hüseyin- Küçük sevgili

Hasan- İyi ve hayırlı iş

Mustafa– Temizlenmiş, seçilmiş

Buket- Çiçek demeti

Pembe- Beyaz ve kırmızının karışmasından oluşan açık renk

Kibariye- Seçkin, değerli

Kibar- Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan

Safiye-   Katışıksız, katıksız, halis, temiz

Adnan- Bir yere yerleşip ikamet eden

Hüsnü- Çok güzel

Hüsniye- Güzelliğe ait, güzellikle ilgili

Naciye-  Kurtulan, selamete kavuşan

Naci- Cehennemden kurtulmuş, cennetlik

Kadri- Değer, itibar

Lale- Zambakgillerden, uzun yapraklı, güzel ve çeşitli renklerde çiçekli soğanlı bir bitki

Şadi- Sevinç, mutluluk

Şadiye- Güzel sesle şarkı okuyan, şiir söyleyen

Hanife-  İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse

İbrahim- İnananların babası

Şaban- Aralık, fasıla

Nadide- Görülmemiş görülmedik

Şaziye- Güzel sesle şarkı okuyan, şiir söyleyen kadın.

Nalan- İnleyici, inleyen

Orhan- Şehrin yöneticisi, hâkimi

Hatice- Erken doğan kız çocuğu

Şermin- Dokuma aygıtında kumaş sarılan yer

Nurgül- Aydınlı, ışık saçan güzel

Asya- Dünyadaki kıtaların en büyüğü

Aliye- Yüksek, yüce

Veliye- Ermiş kadın

Veli- Dost, yakın

Bahri- Denizci, levent

Bahriye- Donanmaya ait

Mutlu- Talihli, uğurlu. Bahtiyar

Şaduman- Sevinçli, neşeli, memnun

Şaban- Aralık, fasıla

Şakir- Şükreden, durumundan memnun olan kimse

Hüsamettin- Dinin keskin kılıcı

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.